بررسی و پیش بینی افت ویا رشد سهام شرکت های بورس در بازه ی زمانی معین با استفاده از تکنیک داده کاوی classification

چکیده

بازار بورس یکی از بازارهای مالی بارز ومناسب جهت سرمایه گذاری است که این سرمایه گذاری همواره با عدم اطمینان مواجه بوده است پیش بینی وضعیت آینده به وسیله بررسی وضعیت کنونی روشی کارا جهت کاهش این عدم اطمینان به شمار می آید. لذا در صورتی که بتوان روند آتی بازار را با روش های مناسب پیش بینی نمود سرمایه گذار می تواند بازده ی حاصل از سرمایه گذاری خود را بیشینه سازد، این تحقیق به دنبال بررسی وپیش بینی افت ویا رشد سهام شرکت های بورسی در بازه ی زمانی معین با استفاده از تکنیک های داده کاوی است . داده کاوی یک فرآیندی است که هدف آن شناسایی و پیدا کردن دانش در انبار داده ها از طریق استفاده از مجموعه ای از ابزار تحلیلی و هوشمند است، تکنیک های بسیاری جهت داده کاوی وجود دارد از جمله شبکه عصبی مصنوعی،درخت تصمیم و… موسسات مالی نظیر بازار سهام حجم زیادی داده تولید می کنند که هرکدام از این داده ها اطلاعات خاصی را در این بازار به ما میدهد که پیچیدگی فراوانی را به دنبال دارد و حل کردن این پیچیدگی ها با ابزار های داده کاوی ممکن است و انگیزه محققان از این بررسی به دلیل منافع و سود آوری این مسئله می باشد . که ما درتحقیقمان برای استخراج داده ها از روشهای داده کاوی مانند شبکه ی عصبی مصنوعی استفاده خواهیم کردیم. در این تحقیق هدف ایجاد مدلی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی است که به ما بگوید سهام مثلا در 5 روز آینده افت خواهد داشت یا رشد خواهد داشت تفاوت کار ما با کارهای پیشین در این است که از اندیکاتورها به عنوان دیتاهای اضافه تر استفاده می کنیم که دقت طرحمان بالاتر برود. در واقع هر اندیکاتور یک تابع ریاضی است که براساس اطلاعات هر کندل یک یا چند عدد تولید می کند،تحلیلگرهای تکنیکال از این اندیکاتورها برای تحلیل سهام استفاده می کنند. درواقع هدف اصلی بررسی مدلی برای بهینه سازی خرید و فروش سهام در بازار بورس جهت بیشینه کردن سود می باشد.

کلمات کلیدی

بازار بورس ،اندیکاتور، تکنیک classification؛ داده کاوی

دانلود متن کامل مقاله